Naar inhoud

Pact voor België

Wij willen een BELGIË dat leeft, dat efficiënt werkt en dat een toekomst heeft.

Het is tijd voor een positief signaal. Een signaal van vertrouwen en wil tot onderlinge samenwerking.  

BELGIË geniet als land van een groot draagvlak bij haar bevolking, en dit binnen elke Gemeenschap.  

Dit PACT VOOR BELGIË is een initiatief van de vzw B Plus (www.bplus.be), beweging voor een federaal en vernieuwd België.  

De ondertekenaars van het PACT VOOR BELGIË verklaren zich akkoord met de daarin opgenomen beginselen en engageren zich om deze mee na te streven, zonder zich daarom noodzakelijk te verbinden aan B Plus.  

Zij willen hiermee bijdragen tot het scheppen van een klimaat van vertrouwen. Enkel in zo’n klimaat kan een eventuele volgende staatshervorming tot stand komen die het belang van alle burgers dient en die BELGIË klaarstoomt voor de uitdagingen van deze tijd. 

  • BELGIË is, als land dat drie taalgemeenschappen en verschillende culturen verenigt, een troef en tegelijk een kans. Het mag niet ten prooi vallen aan nationalisme, noch vreemdelingenhaat. 
  • De kennis en het aanleren van de andere landstalen moet absoluut worden bevorderd.  
  • Wij omarmen de principes van het federalisme. De huidige staatsstructuur moet echter vereenvoudigd worden met het oog op meer efficiëntie, ook qua kosten, in het belang van iedereen.  
  • Een volgende staatshervorming moet evenwichtig zijn en mag geen stap zijn naar separatisme of confederalisme. Zij dient ook de interpersoonlijke solidariteit te behouden.  
  • De verdeling van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten moet gebeuren in het belang van de bevolking. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden is geen taboe. 
  • De staatsstructuur moet uitgaan van een langetermijnperspectief en niet van de partijpolitieke belangen van het ogenblik.  
  • De samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten moet versterkt worden.  
  • De federale overheid moet de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen.