Naar inhoud

 

B Plus is een pluralistische beweging die ijvert  voor een federaal, vernieuwd, efficiënt en solidair België.

B Plus bestrijdt het separatisme en is voorstander van een volwassen, evenwichtig en efficiënt federalisme dat gekenmerkt wordt zowel door verscheidenheid als door solidariteit. De zes vorige staatshervormingen hebben telkens een grotere autonomie toegekend aan de Gewesten en de Gemeenschappen maar hebben te weinig aandacht gehad voor de samenhang van het geheel.

B Plus is voorstander van een federaal en efficiënt België. Wij zijn de mening toegedaan dat er bij iedere staatshervorming rekening moet gehouden worden met de samenhang van het geheel. De volgende hervorming moet het federale niveau versterken om te komen tot een goed bestuur voor heel het land. Het voortdurend overdragen van bevoegdheden aan de Gemeenschappen en Gewesten heeft zijn grenzen bereikt. Het is tijd voor een evenwichtige staatshervorming, die niet alleen aandacht heeft voor de autonomie van de deelgebieden, maar ook voor samenhang en eenheid van de federatie

B Plus wil iedereen verenigen die gelooft in de meerwaarde van België als multicultureel land in het hart van Europa. Wij verzetten ons tegen separatistische en “confederalistische" avonturen. B Plus wil een catalysator zijn voor iedereen die, over de partijgrenzen heen, wil ijveren voor een België met toekomst. Voor ons is dat een België waarin je probleemloos tegelijk Vlaming, Brusselaar of Waal én Belg kan zijn. Voor B Plus sluiten deze verschillende identiteiten elkaar niet uit. Integendeel, ze zijn complementair en kunnen elkaar ook versterken.

Alleen ga je sneller, samen komen we verder

#Be4Belgium