Naar inhoud

65 bekende Belgen scharen zich achter het Pact voor België

20 juli 2020 – B Plus –

Meer dan 60 bekende Belgen scharen zich officieel achter het PACT VOOR BELGIË van B Plus. Het PACT VOOR BELGIË omvat de essentie van de visie van B Plus op de toekomst van België.

Op 17 december 2019 bood B Plus dezelfde tekst al aan aan de voorzitters van negen politieke partijen. Deze gaven allen hun akkoord om de tekst namens hun partij te laten ondertekenen.

De volgende partijen vaardigden daartoe een mandataris af: Open VLD, MR, PS, SP.A, CD&V, CDH, ECOLO, Groen, PVDA-PTB.

Daarna volgde nog meer dan een half jaar van politiek geruzie, waardoor dit positief signaal helaas is ondergesneeuwd.

Daarom vindt B Plus het hoog tijd voor een nieuwe actie. Ditmaal werd aan bekende Belgen uit diverse hoeken van de samenleving gevraagd om zich achter het PACT VOOR BELGIË te scharen. Dit pact bestaat uit acht principes, hieronder samengevat; meer achtergrond is hier te vinden:

 

  • BELGIË is, als land dat drie taalgemeenschappen en verschillende culturen verenigt, een troef en tegelijk een kans. Het mag niet ten prooi vallen aan nationalisme, noch vreemdelingenhaat. 
  • De kennis en het aanleren van de andere landstalen moet absoluut worden bevorderd.  
  • Wij omarmen de principes van het federalisme. De huidige staatsstructuur moet echter vereenvoudigd worden met het oog op meer efficiëntie, ook qua kosten, in het belang van iedereen.  
  • Een volgende staatshervorming moet evenwichtig zijn en mag geen stap zijn naar separatisme of confederalisme. Zij dient ook de interpersoonlijke solidariteit te behouden.  
  • De verdeling van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten moet gebeuren in het belang van de bevolking. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden is geen taboe. 
  • De staatsstructuur moet uitgaan van een langetermijnperspectief en niet van de partijpolitieke belangen van het ogenblik.  
  • De samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten moet versterkt worden.  
  • De federale overheid moet de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen. 

 

Aan deze oproep werd door meer dan 60 bekende Belgen enthousiast gevolg gegeven. Zowel mensen uit het bedrijfsleven, rechtse én linkse denkers, mensen uit de gezondheidssector, de journalistiek, de culturele wereld, zangers en humoristen, alsook mensen uit de juridische en academische wereld, zijn allemaal bereid gevonden om hun naam mee onder het PACT te zetten. Deze nieuwe groep ondertekenaars is representatief voor de Belgische samenleving, die hiermee opkomt tegen het toenemende nationalisme en de groeiende polarisatie, en die pleit voor een efficiënt en solidair België met toekomst. De coronacrisis toont trouwens meer dan ooit de noodzaak aan van efficiënte en slagvaardige federale overheid.

Aan een aantal van de ondertekenaars werd gevraagd om hun motivatie weer te geven. Zij deden dat als volgt:

Jef Neve, pianist en componist:

“Dit kleine en dappere land moet blijven bestaan omdat het DNA van België ons verplicht om flexibele en ontwikkelde burgers te zijn: meertalig, multicultureel en getraind in overleg. Dat maakt dat wij weerbare mensen zijn in een globaliserende realiteit.”

Geert van Istendael, auteur en voormalig BRT-journalist:

“Ik ben overtuigd van de meerwaarde die meertalige landen bieden. In zulke landen moet je principieel rekening houden met anderen die echt anders zijn. Dat is vaak ingewikkeld, meer dan eens zal ergernis opduiken, maar de oefening in doorgronding van de ander en in de kunst van het onmogelijke compromis lijkt me onvervangbaar. Zulks geldt des te meer in een tijd als de onze, nu links én rechts het eigen identiteitje heilig verklaren en tegenstanders verketteren als vijanden. Prachtig vind ik bovendien dat de twee grootste talen van ons land zo sterk verschillen. In België staan twee toegangspoorten open tot de wijde wereld. Je kunt ontsnappen aan de verpletterende hegemonie van één taal en één cultuur.”

Christian Laporte, journalist en auteur:

“België is altijd groots geweest als het bruggen heeft gebouwd... Van de Squadra Belga van het Tweede Vaticaans Concilie en de Rode Duivels tot al onze culturele en wetenschappelijke rijkdom, etc... We hebben ook grote staatslieden... In deze troebele tijden, waarin mensen hun heil opnieuw lijken te vinden in gevaarlijke extreemlinkse en extreemrechtse populismen, is het wachten op hun opvolgers... Dames en heren politici, de bal ligt in uw kamp ...”

Rudy Aernoudt, prof. UGent en senior economist:

“Indien de belastingbetaler zou inzien hoe duur dogmatisme is, zou hij/zij pragmatisme en een efficiënte staat verkiezen boven platvloerse communautaire slogantaal.”

Fatima Zibouh, doctoraatsstudente politieke & sociale wetenschappen ULg:

“Ik onderteken met veel plezier deze principes die een begin van visie in zich dragen voor eenpact voor België. Men zou nog verder kunnen gaan door bijvoorbeeld een federale kieskring op terichtenen door de burgers dichter bij het beleid te betrekken via een versterking van de deliberatieve democratie, etc. ...”

Étienne de Callatay, Prof. UNamur / CEO Orcadia Asset Management:

“Bravo voor dit initiatief! Niemand kan onverschillig blijven ten aanzien van de perspectieven die jullie project met enig voluntarisme formuleert! Naast de interpersoonlijke solidariteit, die vanuit ethisch oogpunt een must is, voegt de economist die ik ben als argument de onderlinge verdeling van de risico’s toe. In zekere zin is het laatste punt nog het meest delicaat: zullen de Brusselaars bijvoorbeeld aanvaarden dat de vliegtuigen van Zaventem over hun huizen vliegen, omdat het federale niveau, waar Vlamingen en Walen de dienst uitmaken, daarover een akkoord sloten? Er moet dus gedacht worden aan een soort clausule ter bescherming van de minderheden.”

Jacques Borlée, atletiektrainer:

“Een land met enige ambitie moet absoluut een gemeenschappelijke visie ontwikkelen.”

Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan:

“Ik wil bijdragen tot een initiatief dat ik als essentieel beschouw. Met name de heruitvinding van een Belgisch model.”

Vital Baeken, alias Vitalski, schrijver, performer, stand-up comedian:

“In China zijn er steden waar wij nog nooit van gehoord hebben en die evenveel inwoners tellen als acht keer België. Als in Australië gedurende een halve dag een bos afbrandt, dan is dat afgebrande bos groter dan twee keer België. Met andere woorden, België is waanzinnig klein. Als je dat dan ook nog eens gaat halveren, dan kan je dat met het blote oog gewoon niet meer waarnemen en kan die natie ook niets meer betekenen in internationale betrekkingen. Nog los van het feit dat België als surrealistische bakermat een hele mooie canon heeft. Daarom vind ik dat België moet blijven bestaan.”

Emmanuel van Innis, ere-voorzitter BECI, stichtend voorzitter Brussels Metropolitan:

“Ik ben het negatief gezever over ons land meer dan beu. België is ons land en heeft een meerwaarde in vele opzichten. Waarom in godsnaam zouden wij ons moesten schamen Belg te zijn?”

Benno Barnard, auteur:

“België is als Europaatje een mogelijkheid. Weliswaar zijn de Belgen ongemeen goed in het systematisch niet benutten van die mogelijkheid, maar we mogen de moed niet opgeven. Misschien komt er een dag waarop we werkelijk geïnteresseerd raken in onze binnenlandse mede-Europeanen.”

Volledige lijst van de ondertekenaars:

AERNOUDT

Rudy

Prof. Ugent - Senior economist

BAEKEN

Vital

Schrijver, performer, stand-up comedian, alias VITALSKI

BARNARD

Benno

Auteur

BECKER

Jim

Mede-oprichter Kiosk Radio

BORLEE

Jacques

Atletiektrainer

BOSTEELS

Yves

CEO Polymark Laundry & Mench Industry NL

BROTCHI

Jacques

Ere-voorzitter Senaat, neurochirurg, prof. em. ULB

BUYSSE

Paul

Ondernemer, bestuurder van vennootschappen

CANTILLON

Estelle

Economist ULB

CEREXHE

Benoît

Burgemeester St.-Pieters-Woluwe

COUDRON

Marc

Voorzitter Kon. Belgische Hockeybond

DE BRUCKER

Ben

Voorzitter Medische Wereld

de CALLATAY

Étienne

Prof. UNamur / CEO Orcadia Asset Management

DE COCK

Michael

Directeur KVS

de GERLACHE DE GOMMERY

Bernard

Dr. i/d Rechten/ CEO Belfico

DENEEF

Alain

Brussel Metropolitan Intendant

DE VOLDER

Jan

Historicus

DE WAELE

Alain

Secretaris-Generaal Inbev - Baillet Latour Fonds

DECOSTER

André

Prof. KULeuven

DENEVE

Christian

Ere-directeur-generaal FOD WASO

EL AZZOUZI

Fikry

Auteur

EL KAOUAKIBI

Sihame

Vlaams parlementslid - sociaal ondernemer

FOULON

Walter

Em. Prof. VUB

GEERINCKX

Paul

Ere-schepen Knokke-Heist

GHYOOT

Geoffrey

COO Interel Belgium

GILLIOT

Bernard

Ere-voorzitter VBO/FEB

GUSTIN

Bernard

Voormalig CEO Brussels Airlines - Président ELIA

HERINCKX

Arnold

Verantwoordelijke Baden Powell Belgian Lonescouts

JOLLY

Eric

Investeerder, bestuurder van vennootschappen

KIEBOOM

Hilde

Voorzitter Sint-Egidiusgemeenschap Antwerpen

KRUISMANS

Bert

Humorist, cabaretier

LABORDERIE

Vincent

Politoloog UCL

LAMBERTZ

Karl Heinz

Voorzitter Parlement Duitstalige Gemeenschap

LAPORTE

Christian

Journalist, auteur

LEYS

Corinne

Lector Artesis Hogeschool, praktijkassistent UGent

MALLIEN

Pascal

Advocaat, bestuurder van diverse VZW’s (Opvanghuis De Linde (Antwerpen), KT-Scholen (Hasselt), Greenplease (Schilde), …)

MAREEN

Diane

Ere-Eerste auditeur-afdelingshoofd Raad van State

MARY

Tony

Bedrijfsleider, bestuurder van vennootschappen

MOORE

RACHAEL

Coördinator RainbowHouse Brussels

MOREELS

Réginald

Voormalig Minister, humanitair arts

MPENZA

Emile

Voetballer

MTHOMBENI

Junior

Acteur, regisseur, muzikant

NEVE

Jef

Muzikant en componist

NOPPEN

Marc

CEO UZ Brussel

RAES

Jan

Voormalig directeur Concertgebouworkest

RANGONI

Serge

Directeur-generaal Théâtre de Liège

STROOBANT

Maxime

Em. prof. VUB

STUYVEN

Daan

Muzikant

TEMMERMAN

Marleen

Em. gewoon hoogleraar UGent, ere-senator

TOMBEUR

Jean-Marie

Voorzitter Deveco International

VAN DAELE

John

Journalist

VAN DER KELEN

Luc

Journalist

VAN ESSCHE

Mario

Voorzitter Humanistisch Verbond

VAN INNIS

Emmanuel

Ere-voorzitter BECI en stichtend voorzitter Brussels Metropolitan

VAN INNIS

Thierry

Advocaat

VAN ISTENDAEL

Geert

Auteur, oud-journalist

VAN MOLLE

Marc

Em. prof. VUB

VAN RANST

Marc

Viroloog

VANDEN STOCK

Roger

Voormalig voorzitter RCS Anderlecht

VELGE

Baudouin

Executive Chairman Interel Belgium

WOMBA KONGA

Pitcho

Acteur/regisseur/rapper - directeur festival Congolisation

VERSTRAETEN

Jacques

Bestuurder van vennootschappen

ZIBOUH

Fatima

Doctoraatstudente politieke & sociale wetenschappen (ULg)

ZINZEN

Walter

Oud-journalist VRT, columnist