Naar inhoud

65 bekende Belgen scharen zich achter het Pact voor België

20 juli 2020 – AERNOUDT Rudy, BAEKEN Vital alias VITALSKI, BARNARD Benno, BECKER Jim, BORLEE Jacques, BOSTEELS Yves, BROTCHI Jacques, BUYSSE Paul, CANTILLON Estelle,CEREXHE Benoît, COUDRON Marc, DE BRUCKER Ben, de CALLATAY Étienne, DE COCK Michael, GERLACHE de GOMMERY Bernard, DENEEF Alain, DE VOLDER Jan, DE WAELE Alain, DECOSTER André, DENEVE Christian, WASONEL AZZOUZI Fikry, EL KAOUAKIBI Sihame, FOULON Walter, GEERINCKX Paul, GHYOOT Geoffrey, GILLIOT Bernard, GUSTIN Bernard, HERINCKX Arnold, JOLLY Éric, KIEBOOM Hilde, KRUISMANS Bert, LABORDERIE Vincent, LAMBERTZ Karl Heinz, LAPORTE Christian, LEYS Corinne, MALLIEN Pascal, MAREEN Diane, MARY Tony, MOORE Rachael, MOREELS Réginald, MPENZA Émile, MTHOMBENI Junior, NEVE Jef, NOPPEN Marc, RAES Jan, RANGONI Serge, STROOBANT Maxime, STUYVEN Daan, TEMMERMAN Marleen, TOMBEUR Jean-Marie, TUYMANS Luc, VAN DAELE John, VAN DER KELEN Luc, VAN ESSCHE, Mario, VAN INNIS Emmanuel, VAN INNIS Thierry, VAN ISTENDAEL Geert, VAN MOLLE Marc, VAN RANST Marc, VANDEN STOCK Roger, VELGE Baudouin, WOMBA KONGA Pitcho, VERSTRAETEN Jacques, WAUCQUEZ Bertrand, ZIBOUH Fatima, ZINZEN Walter

Meer dan 60 bekende Belgen scharen zich officieel achter het PACT VOOR BELGIË van B Plus. Het PACT VOOR BELGIË omvat de essentie van de visie van B Plus op de toekomst van België.

Op 17 december 2019 bood B Plus dezelfde tekst al aan aan de voorzitters van negen politieke partijen. Deze gaven allen hun akkoord om de tekst namens hun partij te laten ondertekenen.

De volgende partijen vaardigden daartoe een mandataris af: Open VLD, MR, PS, SP.A, CD&V, CDH, ECOLO, Groen, PVDA-PTB.

Daarna volgde nog meer dan een half jaar van politiek geruzie, waardoor dit positief signaal helaas is ondergesneeuwd.

Daarom vindt B Plus het hoog tijd voor een nieuwe actie. Ditmaal werd aan bekende Belgen uit diverse hoeken van de samenleving gevraagd om zich achter het PACT VOOR BELGIË te scharen. Dit pact bestaat uit acht principes, hieronder samengevat; meer achtergrond is hier te vinden:

 

  • BELGIË is, als land dat drie taalgemeenschappen en verschillende culturen verenigt, een troef en tegelijk een kans. Het mag niet ten prooi vallen aan nationalisme, noch vreemdelingenhaat. 
  • De kennis en het aanleren van de andere landstalen moet absoluut worden bevorderd.  
  • Wij omarmen de principes van het federalisme. De huidige staatsstructuur moet echter vereenvoudigd worden met het oog op meer efficiëntie, ook qua kosten, in het belang van iedereen.  
  • Een volgende staatshervorming moet evenwichtig zijn en mag geen stap zijn naar separatisme of confederalisme. Zij dient ook de interpersoonlijke solidariteit te behouden.  
  • De verdeling van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten moet gebeuren in het belang van de bevolking. Het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden is geen taboe. 
  • De staatsstructuur moet uitgaan van een langetermijnperspectief en niet van de partijpolitieke belangen van het ogenblik.  
  • De samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten moet versterkt worden.  
  • De federale overheid moet de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen optreden wanneer blijkt dat de deelgebieden daar niet in slagen omwille van tegenstrijdige belangen. 

 

Aan deze oproep werd door meer dan 60 bekende Belgen enthousiast gevolg gegeven. Zowel mensen uit het bedrijfsleven, rechtse én linkse denkers, mensen uit de gezondheidssector, de journalistiek, de culturele wereld, zangers en humoristen, alsook mensen uit de juridische en academische wereld, zijn allemaal bereid gevonden om hun naam mee onder het PACT te zetten. Deze nieuwe groep ondertekenaars is representatief voor de Belgische samenleving, die hiermee opkomt tegen het toenemende nationalisme en de groeiende polarisatie, en die pleit voor een efficiënt en solidair België met toekomst. De coronacrisis toont trouwens meer dan ooit de noodzaak aan van efficiënte en slagvaardige federale overheid.

Aan een aantal van de ondertekenaars werd gevraagd om hun motivatie weer te geven. Zij deden dat als volgt:

Jef Neve, pianist en componist:

“Dit kleine en dappere land moet blijven bestaan omdat het DNA van België ons verplicht om flexibele en ontwikkelde burgers te zijn: meertalig, multicultureel en getraind in overleg. Dat maakt dat wij weerbare mensen zijn in een globaliserende realiteit.”

Geert van Istendael, auteur en voormalig BRT-journalist:

“Ik ben overtuigd van de meerwaarde die meertalige landen bieden. In zulke landen moet je principieel rekening houden met anderen die echt anders zijn. Dat is vaak ingewikkeld, meer dan eens zal ergernis opduiken, maar de oefening in doorgronding van de ander en in de kunst van het onmogelijke compromis lijkt me onvervangbaar. Zulks geldt des te meer in een tijd als de onze, nu links én rechts het eigen identiteitje heilig verklaren en tegenstanders verketteren als vijanden. Prachtig vind ik bovendien dat de twee grootste talen van ons land zo sterk verschillen. In België staan twee toegangspoorten open tot de wijde wereld. Je kunt ontsnappen aan de verpletterende hegemonie van één taal en één cultuur.”

Christian Laporte, journalist en auteur:

“België is altijd groots geweest als het bruggen heeft gebouwd... Van de Squadra Belga van het Tweede Vaticaans Concilie en de Rode Duivels tot al onze culturele en wetenschappelijke rijkdom, etc... We hebben ook grote staatslieden... In deze troebele tijden, waarin mensen hun heil opnieuw lijken te vinden in gevaarlijke extreemlinkse en extreemrechtse populismen, is het wachten op hun opvolgers... Dames en heren politici, de bal ligt in uw kamp ...”

Rudy Aernoudt, prof. UGent en senior economist:

“Indien de belastingbetaler zou inzien hoe duur dogmatisme is, zou hij/zij pragmatisme en een efficiënte staat verkiezen boven platvloerse communautaire slogantaal.”

Fatima Zibouh, doctoraatsstudente politieke & sociale wetenschappen ULg:

“Ik onderteken met veel plezier deze principes die een begin van visie in zich dragen voor eenpact voor België. Men zou nog verder kunnen gaan door bijvoorbeeld een federale kieskring op terichtenen door de burgers dichter bij het beleid te betrekken via een versterking van de deliberatieve democratie, etc. ...”

Étienne de Callatay, Prof. UNamur / CEO Orcadia Asset Management:

“Bravo voor dit initiatief! Niemand kan onverschillig blijven ten aanzien van de perspectieven die jullie project met enig voluntarisme formuleert! Naast de interpersoonlijke solidariteit, die vanuit ethisch oogpunt een must is, voegt de economist die ik ben als argument de onderlinge verdeling van de risico’s toe. In zekere zin is het laatste punt nog het meest delicaat: zullen de Brusselaars bijvoorbeeld aanvaarden dat de vliegtuigen van Zaventem over hun huizen vliegen, omdat het federale niveau, waar Vlamingen en Walen de dienst uitmaken, daarover een akkoord sloten? Er moet dus gedacht worden aan een soort clausule ter bescherming van de minderheden.”

Jacques Borlée, atletiektrainer:

“Een land met enige ambitie moet absoluut een gemeenschappelijke visie ontwikkelen.”

Alain Deneef, intendant Brussels Metropolitan:

“Ik wil bijdragen tot een initiatief dat ik als essentieel beschouw. Met name de heruitvinding van een Belgisch model.”

Vital Baeken, alias Vitalski, schrijver, performer, stand-up comedian:

“In China zijn er steden waar wij nog nooit van gehoord hebben en die evenveel inwoners tellen als acht keer België. Als in Australië gedurende een halve dag een bos afbrandt, dan is dat afgebrande bos groter dan twee keer België. Met andere woorden, België is waanzinnig klein. Als je dat dan ook nog eens gaat halveren, dan kan je dat met het blote oog gewoon niet meer waarnemen en kan die natie ook niets meer betekenen in internationale betrekkingen. Nog los van het feit dat België als surrealistische bakermat een hele mooie canon heeft. Daarom vind ik dat België moet blijven bestaan.”

Emmanuel van Innis, ere-voorzitter BECI, stichtend voorzitter Brussels Metropolitan:

“Ik ben het negatief gezever over ons land meer dan beu. België is ons land en heeft een meerwaarde in vele opzichten. Waarom in godsnaam zouden wij ons moesten schamen Belg te zijn?”

Benno Barnard, auteur:

“België is als Europaatje een mogelijkheid. Weliswaar zijn de Belgen ongemeen goed in het systematisch niet benutten van die mogelijkheid, maar we mogen de moed niet opgeven. Misschien komt er een dag waarop we werkelijk geïnteresseerd raken in onze binnenlandse mede-Europeanen.”