Nadat negen politieke partijen op 17 december 2019 het Pact voor België hebben getekend, onderschrijven hun jongerenbewegingen het Pact van B Plus voor een federaal, efficiënt en solidair België.

De jongerenbewegingen Jong CD&V, Jeunes Cdh, Jong VLD, Jeunes MR, Jong Groen, Ecolo j, Jongsocialisten, Mouvement des Jeunes Socialistes en COMAC (studentenvereniging PTB-PVDA) scharen zich officieel achter het Pact voor België van B Plus.

Dat werd bekend gemaakt op een digitale bijeenkomst op dinsdag, 12 januari 2021. Op deze bijeenkomst werd het Pact voor België ook officieel ondertekend namens deze verenigingen.

Het Pact voor België omvat de essentie van de visie van B Plus op de toekomst van België, verwoord in een 8-tal principes.

Op 17 december 2019 bood B Plus diezelfde tekst al aan aan de voorzitters van 9 politieke partijen. Deze gaven allen hun akkoord om de tekst namens hun partij te laten ondertekenen.

De volgende partijen vaardigden daartoe een mandataris af: Open VLD, MR, PS, SP.A, CD&V, CDH, ECOLO, Groen, PVDA-PTB.

Op 20 juli 2020 maakte B Plus bekend dat niet minder dan 65 bekende Belgen, meestal niet-politici uit de meest diverse middens, op hun beurt gevolg gegeven hadden aan de oproep om het Pact voor België te ondertekenen.

Zowel mensen uit het bedrijfsleven, rechtse én linkse denkers, mensen uit de gezondheidssector, de journalistiek, de culturele wereld, de sportwereld, zangers en humoristen, alsook mensen uit de juridische en academische wereld, zijn allemaal bereid gevonden om hun naam mee onder het Pact voor België te zetten.

Nu scharen dus ook de jongerenvoorzitters van de bewegingen, verbonden met de 9 politieke partijen die het Pact voor België zelf al op 17 december 2019 tekenden, zich op hun beurt achter het Pact.

Tony Van de Calseyde (voorzitter B Plus):

Het Pact voor België vat de essentie samen van hoe wij denken dat België zou moeten evolueren. Het omvat de krachtlijnen die de basis zouden kunnen vormen voor een nieuw institutioneel akkoord. Tegelijk is het ook een positief signaal van en voor iedereen die gelooft in de meerwaarde van België. Het twijfelen over ons land moet stoppen.”

Frédéric Amez (ondervoorzitter B Plus):

Wij verwelkomen de ondertekening van het Pact voor België door de jongerenbewegingen. Zij zijn de politici van morgen. De politici van vandaag hadden het Pact al getekend. Dat nu ook de jongeren dat doen, vergroot alleen maar de representativiteit van het Pact.”