Tony Van de Calseyde volgt Ludwig Vandenhove op als voorzitter van B Plus

Op zaterdag, 19 oktober 2019, heeft de raad van bestuur van B Plus, beweging voor een federaal en vernieuwd België, Tony Van de Calseyde (°1978) aangeduid als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Ludwig Vandenhove op, voormalig burgemeester van Sint-Truiden en nu Vlaams parlementslid. Eerder waren ook ere-senator Ludo Dierickx (†) en bedrijfsleider Maurice Velge (†), alsook Tony Mary voorzitter. In het dagelijks leven is Tony Van de Calseyde advocaat te Antwerpen.

Ook het directiecomité werd uitgebreid met enkele nieuwe leden.

B Plus hoopt met deze vernieuwing voldoende slagkracht te herwinnen om in de komende jaren weerwerk te bieden tegen het communautair opbod dat aan weerszijden van de taalgrens opnieuw de kop opsteekt.

Tony Van de Calseyde: "Deze vernieuwing is nog maar een eerste stap. B Plus was de laatste tijd wat minder aanwezig. De afgelopen jaren waren op communautair vlak ook heel rustig. Er was dus minder noodzaak. Maar dat is veranderd. Sinds 26 mei leven we helaas terug in een heel andere wereld. Hoewel de verkiezingen helemaal niet over het communautaire gingen, is het sinds 26 mei helemaal terug. Nochtans heeft de kiezer zich helemaal niet voor verdere stappen in de richting van een splitsing van België uitgesproken. De verkiezingen gingen over migratie, pensioenen en het klimaat. Vlaams Minister-President Jan Jambon (N-VA) verklaarde in zijn openingscollege aan de UGent zonder verpinken dat confederalisme voor hem niet het einddoel is, maar slechts een tussenstap is naar separatisme. Naar eigen zeggen beseft hij dat er voor dat laatste zelfs nog geen begin van draagvlak is in Vlaanderen. N-VA propageert dus confederalisme in plaats van separatisme omdat de mensen daar nog niet klaar voor zijn. Dat is de mensen iets wijsmaken. Anderzijds stoorde ik me aan enkele uitlatingen van Franstalige politici. Het is echt onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld Philippe Close (PS) stelt dat België voor hem geen enkel belang meer zou hebben na een splitsing van de sociale zekerheid. Dat is zoveel als zeggen: "Vlamingen, wij willen België enkel nog omwille van jullie centen". Ook de uitlatingen van Laurette Onkelinkx (PS) over "le bruit des bottes" vallen zeer slecht. Dit werd als een aanval op de Vlamingen beschouwd."

Frédéric Amez, nieuwe ondervoorzitter: "Het is hoog tijd voor actie. B Plus moet terug actiever worden. Wij gaan ons klaarstomen om consequent en op alle terreinen het federale België te verdedigen. Zowel in het noorden, als in het zuiden van het land. Wij willen de stem zijn van de zwijgende meerderheid die tegen de splitsing van België is. Tegelijk roepen we iedereen op die onze mening deelt, om naar voren te komen. Het is nu of nooit. Wij moeten niet wachten tot 2024."

B Plus besprak op haar laatste raad van bestuur ook uitgebreid het programma met actiepunten voor het komende jaar. Binnenkort meer daarover.

B Plus is geen politieke partij, maar een pluralistische drukkingsgroep die zich kant tegen separatisme en confederalisme. B Plus telt momenteel ongeveer 2.200 leden in de meest diverse middens, van bedrijfsleiders over vakbonden, tot de culturele wereld en de politiek.