B Plus heeft de gelegenheid gehad om de heer David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, te bevragen naar aanleiding van een debat. De minister was duidelijk: de burgers moeten betrokken worden in het debat over de staatshervorming.

Het was ter gelegenheid van een debat, georganiseerd door ADIC (Association des dirigeants et cadres chrétiens) op 25 mei 2021, dat de secretaris van B Plus de volgende vraag kon stellen aan minister Clarinval: "Wat is de huidige stand van zaken wat betreft het burgerplatform dat zou opgericht worden om de burgers te betrekken bij de voorbereiding van de volgende staatshervorming? ’’

De minister erkende onmiddellijk dat er tijdens de coronacrisis momenten van spanning waren die aantoonden dat de huidige instellingen niet altijd efficiënt werken. In reactie daarop willen sommige Vlaamse partijen meer regionalisering, óók in de gezondheidszorg. Dit lijkt het omgekeerde te zijn van wat men intuïtief aanvoelt als noodzakelijk naar aanleiding van de crisis, maar het is nodig om over deze kwesties te kunnen praten, ook al is het voor veel Franstaligen eerder de herfederalisering waarover gesproken moet worden.

De minister benadrukte dat het van belang is dat organisaties zoals B Plus zich in dit debat kunnen mengen, zowel via het digitale platform als in uitwisselingen met burgers.

B Plus is de minister dankbaar voor de voorzet die hij gegeven heeft en zal deze kans met beide handen aangrijpen. Er wordt momenteel gewerkt aan een publicatie waarin de beginselen van het Pact voor België verder worden uitgewerkt. Op basis hiervan zal B Plus zijn institutioneel programma verfijnen en een eisenbundel opstellen. Wij willen ook onze leden rechtstreeks bij deze denkoefening betrekken. Daarom vragen we u ons mee te delen wat volgens u zeker zou moeten veranderen om België beter te laten werken. Wij zullen uw reacties bundelen en ze opnemen in onze boodschap aan de bevoegde ministers.  Stuur dus vanaf nu (en in elk geval vóór eind september) uw reacties en voorstellen naar office [at] bplus.be.