Het noodweer dat het land heeft getroffen, vooral de provincies Luik en Limburg, heeft veel slachtoffers gemaakt. Zij hebben de solidariteit van heel België nodig. B Plus nodigt zijn leden uit om een eenvoudig gebaar te maken.

In juli werd België getroffen door uitzonderlijke regenval. Sinds mensenheugenis hebben onze streken nog nooit overstromingen van een dergelijke omvang meegemaakt. De provincies Luik en Limburg werden het zwaarst getroffen, maar de schade breidde zich uit naar vele andere provincies.

B Plus brengt hulde aan de leden van de hulpdiensten die zich inzetten om de slachtoffers te helpen, ongeacht hun taal of de regio waarin zij wonen. Het is op dergelijke momenten van tegenspoed, dat we ten volle zien wat nationale solidariteit betekent. Eéndracht maakt werkelijk macht.

Trouw aan haar principes van solidariteit en efficiëntie, moedigt B Plus al haar leden aan om de slachtoffers van de overstromingen te steunen: elk gebaar telt. U kunt bijvoorbeeld een schenking doen aan het Rode Kruis, dat belast is met het verstrekken van de nodige materiële en menselijke hulp aan de slachtoffers. Het is een eenvoudige en doeltreffende manier om je solidariteit met de slachtoffers te tonen.

Alleen ga je sneller, samen komen we verder