De kiezer heeft de politieke partijen geen mandaat gegeven om België te ontmantelen. Het doel van een nieuwe staatshervorming moet een betere werking van onze instellingen zijn. Daarbij moet ook aandacht geschonken worden aan de versterking van de federale overheid. De federale loyauteit en de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus moeten aangemoedigd worden. De invoering van een federale kieskring, een hiërarchie der normen en een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden moeten bespreekbaar zijn.

Uit diverse berichten blijkt dat PS en N-VA klaar zouden zijn om verdere stappen in de formatie te zetten. De basis van de as PS-N-VA zou erin bestaan dat de N-VA toegevingen doet op socio-economisch vlak ten aanzien van de PS, terwijl de PS vooral communautair toegevingen zou doen aan de N-VA. Op communautair vlak zouden onder meer op tafel liggen de splitsing van het gezondheidsbeleid, het beleid inzake tewerkstelling, de civiele bescherming en de brandweer, alsook de justitie. Hervormingen die de nationale cohesie zouden kunnen bevorderen en die het federale niveau zouden kunnen versterken, zoals een federale kieskring, een hiërarchie der normen en een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden zijn blijkbaar niet aan de orde.
B Plus kant zich met klem tegen een nieuwe staatshervorming die enkel maar in het splitsen van bevoegdheden zou bestaan. Het communautaire was afwezig in de verkiezingscampagne. Geen enkele partij kan stellen een mandaat van de kiezer te hebben gekregen om België te ontmantelen.
Partijen die voorhouden een betere werking van onze instellingen na te streven, mogen niet enkel denken in termen van het splitsen van bevoegdheden, maar ook in termen van een versterking van het federaal niveau. Het aanmoedigen van de samenwerking tussen de bestuursniveaus, de invoering van een federale kieskring en een normenhiërarchie, evenals het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden moeten daarbij bespreekbaar zijn.
B Plus veroordeelt de chantage die erin bestaat om de politieke onderhandelingen te saboteren en onze instellingen te blokkeren om uiteindelijk een ontmanteling van België te verkrijgen die de kiezer nooit gevraagd heeft. B Plus herinnert de politieke partijen aan het Pact voor België dat zij onderschreven hebben op 17 december 2019 en waar niet minder dan 65 bekende Belgen uit diverse hoeken van de samenleving zich recent ook bij aansloten. Door dit Pact te onderschrijven, verwerpen de partijen het separatisme en het confederalisme en engageren zij zich om de interpersoonlijke solidariteit te bewaren en het federale niveau te versterken.
B Plus roept eenieder, burgers, maar ook partijmandatarissen die zich hier in kunnen vinden, om hun stem te laten horen. Het is hoog tijd dat de “silent majority” die België niet laat vallen, wat minder “silent” wordt.