De federale regering heeft de ambitie om tijdens deze regeerperiode een breed debat te voeren over de staatshervorming. Ook de burger en het middenveld zouden daarbij betrokken worden. Uiteraard wil B Plus, beweging voor een federaal, efficiënt en solidair België, zijn steentje bijdragen en de discussie over de staatshervorming mee op gang trekken.

In de schoot van B Plus kwam eerder al een tekst tot stand, genaamd Pact voor België. Deze tekst omvat acht principes die voor B Plus de leidraad moeten worden voor een volgende staatshervorming.

Het Pact voor België werd op 17 december 2019 in de gebouwen van het federale parlement ondertekend door afgevaardigden van 9 politieke partijen (Open VLD, MR, PS, Vooruit, CD&V, CdH, Groen, ECOLO, PVDA-PTB). Naar aanleiding van de nationale feestdag maakte B Plus op 20 juli 2020 bekend dat het Pact mee ondersteund werd door niet minder dan 65 bekende Belgen vanuit alle windstreken. Tenslotte ondertekenden op 12 januari 2021 ook de jongerenbewegingen Jong CD&V, Jeunes Cdh, Jong VLD, Jeunes MR, Jong Groen, Ecoloj, Jongsocialisten, Mouvement des Jeunes Socialistes en COMAC mee het Pact voor België.

B Plus organiseert nu vervolgens 3 webinars, waarin telkens 3 à 4 sprekers aan bod zullen komen die hun visie zullen geven over één van de principes uit het Pact voor België en deze zullen voorleggen aan het publiek.

Het 1ste webinar vindt plaats op woensdag, 28 april 2021 om 20u. Als sprekers zijn uitgenodigd:

  • Tim VANDENPUT, federaal Volksvertegenwoordiger (Open VLD), burgemeester Hoeilaart : "De verdeling van bevoegdheden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten moet gebeuren in het belang van de hele bevolking."

  • Vincent LABORDERIE, politicoloog, UCL, consultant: "De staatsstructuur moet uitgaan van een langetermijnperspectief en niet in overeenstemming met de partijbelangen van het ogenblik."

  • Karl-Heinz LAMBERTZ, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Oost-België) (SP): "Een land met drie taalgemeenschappen en verschillende culturen is een troef en een kans zonder nationalisme noch vreemdelinghaat."

Registreren om deel te nemen kunt u hier.

Een 2e webinar zal plaatsvinden op donderdag, 17 juni 2021 en een 3e webinar in september. Meer details worden later nog bekendgemaakt.

Alle sprekers spreken in eigen naam. De teksten van hun bijdragen zullen in het najaar gepubliceerd worden. Ze kunnen als inspiratie dienen voor de beleidsmakers die in de cockpit zitten om de staatshervorming mee vorm te geven, alsook voor B Plus zelf, dat later zijn eigen institutionele voorstellen bekend zal maken. Die voorstellen zullen dan vervolgens verdedigd worden bij de beleidsmakers.