B Plus is verheugd over de vorming van een nieuwe regering. Het institutionele luik van het regeerakkoord baart echter zorgen. B Plus vraagt dat het einde zou ingeluid worden van de éénrichtingsstaatshervormingen. B Plus zal alle politici die zich inzetten voor een federaal, efficiënt en solidair België blijven steunen.

B Plus verheugt zich op de vorming van een nieuwe regering en wenst de nieuwe regeringsleden veel succes met hun opdrachten.

“Samen voor een België met toekomst”. Laat dat de leuze worden van de nieuwe regering!

Samen

De nieuwe regering mag geen regering worden waarvan de partijen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het is absoluut uit den boze om aan interne oppositievoering te doen. Wie in deze regering stapt, moet dat doen met volle goesting. Wie dat niet kan opbrengen, hoort thuis op de oppositiebanken.

Voor België

De regeringsleden dragen verantwoordelijkheden voor het ganse grondgebied. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat zij álle Belgen vertegenwoordigen en moeten dus ook de belangen van álle Belgen verdedigen. Men mag zich er niet toe laten verleiden om er een match Nederlandstaligen vs. Franstaligen van te maken.

Met toekomst

De nieuwe regering zal nadenken over een staatshervorming. Die denkoefening moet ernstig gebeuren en gericht zijn op een Belgisch model met toekomst op lange termijn. Daarbij moet het einde ingeluid worden van de éénrichtingsstaatshervorming.

Zes staatshervormingen hebben enkel bevoegdheden gesplitst. Het is dan ook niet meer aanvaardbaar om elke vorm van herfederalisering bij voorbaat af te wijzen. Herfederalisering kan soms belangrijke schaalvoordelen en efficiëntiewinsten opleveren. Wie dat niet wil inzien, laat zich opsluiten in voorbijgestreefde nationalistische dogma’s en zal uiteindelijk de duimen moeten leggen voor de nationalistische partijen, die altijd nog radicaler zullen zijn.

Het valt te betreuren dat het woord “herfederalisering” niet in het nieuwe regeerakkoord voorkomt. “Staatshervorming“ lijkt nog steeds enkel te doelen op het toebedelen van meer bevoegdheden aan Gemeenschappen en Gewesten. Dat is uitgesproken het geval voor de gezondheidszorg, terwijl men uitgerekend op dat gebied de afgelopen maanden geregeld om meer eenheid van commando smeekte. Anderzijds schrijft men dat een hervorming “zonder taboes” moet voorbereid worden. En dat ook de “slagkracht” van de federale overheid moet versterkt worden. Wat zal het nu worden?

Tegelijk koestert men de ambitie om artikel 195 van de Grondwet te herzien. Dit artikel legt de spelregels vast om de Grondwet te kunnen wijzigen. Het valt af te wachten wat daar de bedoeling van is. De Grondwet is bedoeld als baken van stabiliteit en continuïteit. Waakzaamheid is hier geboden.

“Staatshervorming” mag geen synoniem zijn van “staatsafbraak”. Net zoals België belang heeft bij een sterke Europese Unie, hebben Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitstaligen Belgen belang bij een sterk België. B Plus blijft zich inzetten voor een federaal, efficiënt en solidair België en zal alle politici die hetzelfde doel nastreven blijven steunen.