Het tweede van onze reeks van drie webinars in verband met het Pact voor België zal plaatsvinden op dinsdag 28 september om 20 uur. Sprekers zijn: Ludwig Vandenhove (Vlaams Parlementslid), Gilles Vanden Burre (federaal Volksvertegenwoordiger), Frédéric Amez (ondervoorzitter B Plus) en Tony Van de Calseyde (voorzitter B Plus). Moderator: Dorian de Meeûs (La Libre Belgique). Deelname is gratis; inschrijving via de link hierboven.

Webinar

Welk nieuw pact voor België?

Dinsdag 28 september om 20 uur

Met de tussenkomsten van

  • Ludwig Vandenhove (lid van het Vlaams Parlement):

"Wij omarmen de principes van het federalisme. De huidige staatsstructuur moet ech-
ter vereenvoudigd worden met het oog op meer efficiëntie, ook qua kosten, in het belang
van iedereen."

  • Gilles Vanden Burre (lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers):

"De kennis en het aanleren van de andere landstalen moet absoluut worden bevorderd. "

  • Frédéric Amez (ondervoorzitter van B Plus):

"De federale overheid moet de middelen krijgen om in het algemeen belang te kunnen
optreden."

  • Tony Van de Calseyde (voorzitter van B Plus):

"De invoering van een federale kieskring."

  • Dorian de Meeûs (hoofdredacteur La Libre Belgique), moderator