Het debat over de toekomst van onze sociale zekerheid is niet meer weg te denken uit de dagelijkse actualiteit. Elke dag worden er voorstellen tot hervorming gelanceerd. Aan Vlaams-nationalistische zijde wordt druk gelobbied en actie gevoerd om een splitsing van de Sociale Zekerheid te verkrijgen. Vooral de sectoren van de gezondheidszorgen en de kinderbijslagen staan onder druk. Sommigen eisen ook al de splitsing van de werkloosheidsuitkeringen.

Het debat over de toekomst van onze Sociale Zekerheid wordt vertroebeld door nationalistische reflexen en puur irrationele argumenten. De indruk ontstaat dat men vanuit Vlaamse-nationalistische zijde niet ijvert voor de beste Sociale Zekerheid, maar enkel voor een zo Vlaams mogelijke Sociale Zekerheid. Ook vanuit belgicistische hoek worden dikwijls irrationele argumenten gehanteerd.

Luk Ryckaert (Coördinator BPS-SPB) en Tony Van de Calseyde (Voorzitter Directiecomité B Plus), bijgestaan door een werkgroep van Vlaamse experten inzake Sociale Zekerheid in de schoot van B Plus, hebben daarom een dossier samengesteld waarin de discussie rond een mogelijke splitsing op een rationele wijze gevoerd wordt. De argumenten van de splitsers worden gewogen en te licht bevonden. Het dossier ‘Sociale zekerheid en nationale solidariteit’ ontmaskert alle nationalistische elementen die het debat bemoeilijken en bevat een soliede en uitgebreide argumentatie voor eenieder die de Sociale Zekerheid federaal wil houden. Het dossier overstijgt het solidariteits- en verdraagzaamheidsdiscours en plaatst de discussie in Europees perspectief.

Geïnteresseerd? U kan dit dossier online bestellen! Wij sturen u een exemplaar op per post na ontvangst van uw bijdrage ad. 5 € per exemplaar op rekeningnummer 068-1059555-51 met als mededeling ‘Dossier Sociale Zekerheid’.