Auteurs: Luk Ryckaert – Sylvain Plasschaert – Willy Peerens

De inzet van de N-VA voor de parlementsverkiezingen van zondag 25 mei 2014 is een confederaal België. Het partijcongres van de N-VA op vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari en zondag 2 februari 2014 heeft dit nog maar eens duidelijk gemaakt.

Als B Plus nemen wij uitdrukkelijk afstand van dit model en van de N-VA-standpunten. Vandaar dit onderbouwd document.In dit dossier wordt eerst een overzicht en analyse gemaakt van de N-VA-voorstellen.
Vervolgens wordt ingegaan op het fundamentele verschil tussen een confederale staat en een federale staat, waar B Plus voorstander van is.
In een volgend hoofdstuk worden de confederale voorstellen onder de loep genomen en komt men tot het besluit dat:

  • Het confederale model zal leiden tot een centrum-rechts of rechts bestuur in Vlaanderen en een federale regering zonder PS.
  • Het splitsen van bevoegdheden niet altijd efficiënter is in een land waar de deelgebieden economisch sterk met elkaar verstrengeld zijn.
  • De huidige voorstellen irrealistisch zijn en dreigen te leiden tot separatisme.
  • De voorstellen rond Brussel en het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) meer dan irrealistisch zijn, zelfs eerder science fiction.
  • Er in de N-VA-voorstellen minder plaats is voor solidariteit tussen de verschillende gemeenschappen en gewesten in België.

In een apart hoofdstuk tenslotte worden heel wat vragen gesteld bij de financiële haalbaarheid van de N-VA-voorstellen.

Bijkomende informatie: office@bplus.be

Download het dossier