Zowat 1 jaar geleden verscheen het ‘Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen’ van de denkgroep ‘In de Warande’.

Bij deze gelegenheid publiceert B PLUS een omstandig antwoord waarin alle fundamentele argumenten van het Manifest worden gewikt, gewogen en beantwoord. Dit antwoord is opgesteld door drie Vlamingen met een verschillende (partij-)politieke strekking.

In tegenstelling tot de tot nu toe uitgebrachte reacties op het Manifest, omvat het antwoord van B PLUS de gehele basisargumentatie van de groep ‘In de Warande’ en is het pluralistisch van aard, en economisch, politiek én cultureel geïnspireerd.

Wenst u het antwoord van B PLUS te ontvangen per post? Dat kan! Wij sturen u een exemplaar op na ontvangst van uw storting van 10€ per exemplaar op rekeningnummer 068-1059555-51 met als mededeling ‘Dossier Warande’.