Naar inhoud

Oui! une autre Belgique est possible

25 februari 2010

Dit boek, dat geschreven werd door Gilles Vanden Burre, Voorzitter van het directiecomité van B Plus tot maart 2013, wil de spreekbuis zijn van al diegenen die een moderne, federale visie over de toekomst van ons land, uitdragen.

Overtuigd van het feit dat zowel Vlamingen als Walen en Brusselaars, verder willen samenleven, beschrijft de auteur de wortels die aan de oorsprong liggen van de communautaire impasse die wij vandaag kennen en stelt hij concrete oplossingen voor. Om deze overtuiging die hem begeestert te staven en om de huidige twistpunten in een juist daglicht te stellen, buigt hij zich, verder in het werk, over de evenementen en acties allerhande, die door B Plus op touw worden gezet. De auteur is er niet enkel van overtuigd dat een “ander België mogelijk is”, maar tevens dat een echte, door de publieke opinie geïnspireerde mentaliteitswijziging, op het voorplan zal treden, dank zij grote publieke initiatieven en dank zij het opduiken van een nieuwe politieke generatie. Het werk wenst trouwens onze medeburgers aan te zetten om zich te engageren. Hij of zij die zich echt willen inzetten, hebben dus nu alle troeven in handen om er werk van te maken.

U kan het boek bestellen door een storting van 9 € per exemplaar (8 € voor de leden die in orde zijn met het lidgeld 2010) op de rekening van B Plus: 068-1059555-51

(IBAN: BE75 0681 0595 5551 ­ BIC: GKCCBEBB).

Vergeet niet het aantal gewenste exemplaren, uw naam en het nummer van uw lidkaart (indien toepasselijk) te vermelden. Na ontvangst van de betaling zal het Secretariaat uw bestelling per post overmaken

Momenteel is enkel de Franstalige versie van het boek beschikbaar.