Naar inhoud

Instellingen, lange termijnvisie en partijbelang

5 maart 2024

"Het geheel moet worden herzien, door de essentiële problemen van het Belgische federalisme onder handen te nemen"

Honger naar een meer efficiënte overheid? B Plus stelt de publicatie van het dossier van Vincent Laborderie, docent aan UCLouvain, voor. Dit dossier werpt een diepgaande blik op de uitdagingen van burgerparticipatie en de complexiteit van het Belgische federale systeem, met een focus op de vorming van een gekwalificeerde meerderheid voor staatshervormingen en de rol van politieke partijen.

Vincent Laborderie analyseert in zijn dossier de noodzaak van structurele hervormingen in België, waarbij hij de unieke kenmerken van het Belgische federalisme belicht. Hij benadrukt de complexiteit van het institutionele stelsel en de uitdagingen bij het vinden van een ambitieus akkoord om deze te verhelpen. Laborderie wijst op de afwezigheid van een normenhiërarchie en de struikelblokken die een grootschalige hervorming bemoeilijken.

De auteur biedt inzicht in de politieke dynamiek en de rol van politieke partijen bij het vormen van een gekwalificeerde meerderheid voor staatshervormingen. Hij belicht de versnippering van het politieke landschap en de moeilijkheden om tot ambitieuze compromissen te komen. Laborderie benadrukt de noodzaak van een globale visie op de Belgische institutionele architectuur en het belang van een structurele hervorming.

Ontdek hoe burgerparticipatie en de complexiteit van het Belgische federale systeem de uitdagingen bij staatshervormingen beïnvloeden en hoe politieke partijen een cruciale rol spelen in dit proces.

Samen streven we naar een diepgaand begrip van de complexe uitdagingen en mogelijke oplossingen voor een duurzame institutionele toekomst van België.